mariášová liga Za Moravú


Změna příspěvku na občerstvení

V listopadu 2017 se dohodli zástupci ligy na změně výši příspěvku na občerstvení. Každý hráč zaplatí 200.- Kč, z toho si ponechá pořadatel 160.- Kč na stravu a ceny, 20.- Kč bude odvedeno  jako příspěvek na ceny pro vítěze ligy a 20.- Kč bude převedeno na MASTERS TURNAJ.

V ročníku ligy 2012/2013 došlo k mírné úpravě pravidel. U stolu se rozdá za hru celkem 9 bodů, z toho za 1. místo 5, za 2. místo 3 body a za 3. místo 1 bod. Přii peněžní shodě mezi prvním a druhým hráčem se body dělí na 4+4, při shodě druhého a třetího hráče se body dělí na 2+2 body. Do celkového hodnocení se tedy přenáší všechny hodnoty z hrací karty turnaje

1. body

2. počet výher

3. celkem Kč

Odpadají tak bonusové body do celkového hodnocení.

Při sčítání hracích lístků na konci turnaje věnujte počítání náležitou pozorost!!!!!


 

Karta hráče, karta stolu

Zde si může každý pořadatel turnaje stáhnout a vytisknout

- kartu hráče

- kartu pro stůl
stoly.xls (22 kB)
karta hráče.xls (22,5 kB)