mariášová liga Za Moravú


Návrh změny práce rozhodčíchpořadí

Po vyhodnocení pořadí turnaje v Ostrožské Lhotě doporučuji zavedení kontroly součtů na kartě hráčů u prvních třech hráčů v pořadí, aby se zabránilo vydání pohárů a vytvoření fotografie vítězů s hráčem, který si chybně sečetl výsledky z jednotlivých kol. Zpětná náprava je organizačně zbytečně komplikovaná. Navrhovaný  postup zpozdí vyhlášení výsledků jen o několik minut.
 
Řezníček, následná kontrola
 
 

ZMĚNA zápisu výsledků

Vzhledem k tomu, že součty na kartách hráčů po turnaji v Oldřichovicích byly katastrofální (zaznamenal jsem celkem 12 chyb) si dovoluji připomenout, že za záznam výsledku daného kola odpovídá hráč s kartou A u daného stolu a současně vzhedem k tomu, že nesouhlasí-li součet s trojnásobkem (300 Kč) počátečního vkladu každého hráče (100 Kč) se zpětně již nedá zjistit, komu přebytek nebo nedostatek patří, dávám tento návrh na úpravu pravidel ligy.
Pokud je součet v daném kole vyšší, jak 300 Kč, přebytek se strhne hráči s kartou A
Pokud je součet v daném kole nižší, jak 300 Kč, chybějící částka se přičte hráči B nebo C s horším výsledkem
Vzhledem k tomu, že po posledním kole už je dost hráčů pod vlivem, prosté součty za všechna kola na kartě jednotlivého hráče budu zatím tolerovat a součet prostě jen uvedu na správnou míru.
V tabulce výsledků z Oldřichovic jsou úpravy, jimiž jsem musel uvést vše na pravou míru vyznačeny žlutě. Přeborníkem se stal Štabarc, který se přepočítal o více jak 100 Kč.         

ZMĚNA STARTOVNÉHO

 

Na zahajovacé schůzce, která se konanala v neděli 13. 11. 2016 v Březolupech byla dohodnuta změna výše startovného. Pořadatel bude nově vybírat 170.- Kč, přičemž 20.- Kč z každého hráče bude odvedeno na společný fond. Z tohoto fondu se budou spolufinacovat ceny pro vítěze ligy a další provozní náklady.
V letošním ročníku 2016/2017 došlo také ke změnám pořádacích obcí. Bohužel turnaje dál nebudou pořádat Nedachlebice, Kelníky a Uh.Brod. Naopak nově to budou Oldřichovice u Napajedel. Jakákoliv změna vyhrazena. 

Jméno a příjmení

 

Žádám všechny hráče našich turnajů, zvláště pak nové účastníky, aby vždy psali na hrací lístek své jméno a příjmení. Předejde se tak zbytečnému prodlení při zveřejnění výsledků na stránkách, protože pokud se mně nevrátí seznam hráčů, musím vše telefonicky dohledávat. Děkuji.


Návrhy a připomínky

Protože se množí chyby nejen při sčítání bodů, počtu výher a korun, tím pádem se také mění pořadí na jednotlivých místech turnaje, dávejte prosím pozor na sčítání po každém kole u stolu. Odpovídá vedoucí stolu, ale bohužel, konečnou chybu musíme dohledat se Standou, a kolikrát je to oříšek. Po žlutavském kole jsme hledali 3 body, které jste si napsali navíc. Dík.