mariášová liga Za Moravú


ZMĚNA STARTOVNÉHO

Na zahajovacé schůzce, která se konanala v neděli 13. 11. 2016 v Březolupech byla dohodnuta změna výše startovného. Pořadatel bude nově vybírat 170.- Kč, přičemž 20.- Kč z každého hráče bude odvedeno na společný fond. Z tohoto fondu se budou spolufinacovat ceny pro vítěze ligy a další provozní náklady.
V letošním ročníku 2016/2017 došlo také ke změnám pořádacích obcí. Bohužel turnaje dál nebudou pořádat Nedachlebice, Kelníky a Uh.Brod. Naopak nově to budou Oldřichovice u Napajedel. Jakákoliv změna vyhrazena. 

Jméno a příjmení

Žádám všechny hráče našich turnajů, zvláště pak nové účastníky, aby vždy psali na hrací lístek své jméno a příjmení. Předejde se tak zbytečnému prodlení při zveřejnění výsledků na stránkách, protože pokud se mně nevrátí seznam hráčů, musím vše telefonicky dohledávat. Děkuji.


Návrhy a připomínky

Protože se množí chyby nejen při sčítání bodů, počtu výher a korun, tím pádem se také mění pořadí na jednotlivých místech turnaje, dávejte prosím pozor na sčítání po každém kole u stolu. Odpovídá vedoucí stolu, ale bohužel, konečnou chybu musíme dohledat se Standou, a kolikrát je to oříšek. Po žlutavském kole jsme hledali 3 body, které jste si napsali navíc. Dík.