mariášová liga Za Moravú


VÝSLEDKY TURNAJE V TOPOLNÉ

1. místo - Vladimír Šobáň, Hradčovice

2. místo - Jiří Mořingl, Žlutava

3. místo - Josef Jakeš,

 

BLAHOPŘEJEME!!!!!

 

VÝSLEDKY TURNAJE V UH. HRADIŠTI

1. místo - Ladislav Duda, Částkov

2. místo - Milan Štěbra, Žlutava

3. místo - Vladimír Jež, Svárov

 

BLAHOPŘEJEME!!!!!!!!!!

 

VÝSLEDKY TURNAJE NA ŽLUTAVĚ

1. místo - Bohuslav Dominik, Ostrožská Lhota

2. místo - Stanislav Hanačík

3. místo - Zdeněk Andrýsek, Březolupy

 

BLAHOPŘEJEME!!!!!!!!!!!!

 

VÝSLEDKY TURNAJE V OLDŘICHOVICÍCH

1. místo - Petr Šmíd, Uh.Brod

2. místo - Vladimír Pyclík, Moravský Písek

3. Místo - Ladislav Duda, Částkov

 

BLAHOPŘEJEME!!!!!!!!!!!

 
 
 

VÝSLEDKY TURNAJE VE SVÁROVĚ

 

1. místo - Ján Struhár, Moravské Lieskové

2. místo - Miroslav Barcuch, Nevšová

3. místo - František Langr, Brno

 

BLAHOPŘEJEME!!!!!!!!!!